Vår løsning har mange funksjoner

Funksjoner som bidrar til å forenkle hverdagen din.

Funksjoner som bidrar til å forenkle hverdagen din.

Skreddersøm

Equity optimerer fakturaoppfølgingen, og sørger for at dere får tilpasset løsningen til deres behov.

Skreddersøm

Equity optimerer fakturaoppfølgingen, og sørger for at dere får tilpasset løsningen til deres behov.

Smart forsendelse

Ved å sende betalingspåminnelser via eFaktura og EHF, så er alt forenklet for mottaker.

Smart forsendelse

Ved å sende betalingspåminnelser via eFaktura og EHF, så er alt forenklet for mottaker.

Integrért inkasso

Equity har nå inkassoløsningen i samme platform som fakturaoppfølgingen.

Integrért inkasso

Equity har nå inkassoløsningen i samme platform som fakturaoppfølgingen.

Betalingspåminnelser

Tre kategorier betalingspåminnelser - Påminnelser - Purring og Inkassovarsel - Kontoutskrift Purringer også til kunder som har åpne betalinger eller kreditnotaer - Eller fravelge dette Samlepurring ved flere påminnelser til samme debitor - Mulig å deaktivere samlepurring på debitor Referanser - Om det skal henvises til saksnummer/registreringsnummer så kan dette vises på påminnelser Layout - logo - Endre alle purretekster - Egen logo Tidslinjer for fakturaoppfølgingen Det settes opp en hovedtidslinje for oppfølgingen, - hvor mange purringer før inkasso og hvilke typer varsler som skal med - hvor mange dager etter forfall de skal gjøres klar for purrelisten - også regler for hvilke dager purrelisten vises eller om det skal være manuelt

Rapporter

Equity har mange unike rapporter som gir god innformasjon og status Kvalitetsrapport - Utestående - trend per måned - Effektiv kredittid - Renter og gebyr status - Saker sent til inkasso samt trend Betalingspåminnelser - trend og diagram Debitor konfigurasjon - Tidlinjer pr debitor - Debitorer som ikke purres - Debitorer som skal ha kontoutskrift Åpne posteringer Åpne fakturaer - saldoliste - som viser hvor gamle fakturaene er - purrestatus Saldo pr debitor - inkludert saldo for saker send til inkasso Innbetalt etter betalingspåminnelser - Hvor man kan se hvor stor effekt betalingspåminnelsene har, og når kundene typisk betaler

Renter og gebyr

Man kan selv velge hvordan renter og gebyr skal håndteres Valg av maksimale satser for renter og gebyr, eller ønskede satser Valg om å fravelge renter og gebyr for alle påminnelser Beløpsgrenser - Mulig å velge minimums beløp som skal være klar for purring. - Mulig å lage beløpsgrenser på purregebyr. For eksempel lave fakturasummer får en lavere sats gebyr en normalen. Avskriving av renter og gebyr manuelt - De avskrives automatisk etter 3 måneder uansett eller 30 dager etter at de er videresendt til inkasso Mulighet for å avskrive renter og gebyr automatisk når hovedstol er betalt

Dagens purreliste

Sende til så mange brukere som en har lyst til - Brukere kan internt kommentere, lage notater på og kommunisere på faktura nivå Se send metode og om kunder har de utfyllende informasjon - Manglende debitor informasjon for leveranse av påminnelse Endre status pr faktura - Man kan sette en faktura på pause, eller på pause frem til en dato Endre tidslinje for debitor

Åpne posteringer

Egen rapport over alle posteringer som ikke er utlignet mot faktura Mulig å fravelge at purringer sendes til debitorer som har åpne posteringer, eller motsatt Kontoutskrift spesifiserer de åpne posteringene Purringer informerer om at det er åpne poster som har effekt for saldo, og at ved at man logger inn i Equity, kan man se hele bildet av din Reskontro

Smart forsendelse

Standard forsendelse er email og post Smart forsendelse er Efaktura 2.0 til privat og EHF til bedrift

Fakturakopi

Debitor kan logge inn og hente fakturakopier Valg om man skal alltid sende påminnelser hvor fakturaen er vedlagt som side 2 av påminnelsen

Kunde login

Se hele reskontroen - også saker som er videresent til inkasso - Åpne poster - Lukkede poster - Alle poster Fakturakopi Kopi av påminnelser Kommunisere med kreditor eller Equity Notifikasjoner til debitor/kunden - Korrespondanse - Login til egen portal - Til så mange brukere man ønsker

Saksbehandler

Som utgangspunkt er dere selv saksbehandler Dere kan oppgradere til å få service fra Equitys autoriserte sakbehandlere - Tar all kommunikasjon med debitor/skyldner - Kontaktpunkt både fakturaoppfølging og inkasso - Support

Saksbehandler

Notifikationer som gruppe/bureau/partner: Til så mange brugere som du vil Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykkeløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Notifikationer som kreditor Kvalitetsrapport Indbetalt efter betalingspåmindelser Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykningsløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Månedsafslutning Notifikationer til debitor/kunde Korrespondance Log ind på din egen portal Til så mange brugere som du vil

Byrå løsning

Equity har utviklet en egen byrå løsning som gjør det enkelt å administrere mange bedrifter i en løsning og i ett bilde - kan også kalle Konsernløsning Se informasjon for alle bedrifter i samme bilde - Utestående fordringer - Åpne posteringer - Dagens purreliste - Inkassooversikt - Statistikk og status - Administere brukere - Administrere saksbehandlere - Administrere ferie og pause av påminnelser - Logo - egen logo i løsningen Notifikasjoner som konsern/byrå/partner - Til så mange brukere man ønsker - Dagens purreliste - Klar for betalingspåminnelse (manuell purresløsning) - Åpne posteringer - Klar for inkasso

Inkasso

Equity har lansert vår egen inkassoløsning hvor hele prosessen er i samme software Automatisk eller manuell oversending av fakturaer til inkasso - Klar for inkasso - Fakturaer som har en saldo og som har fått inkassovarsel - Det er disse saker som vil sendes videre til inkasso pr automatik På vent fanen - manuell behandling - Om det er åpne posteringer på debitoren som ikke er bokført og har effekt for saldoen - Om kun renter og gebyr gjenstår Fakturaer som har en saldo klar for inkasso - Settes på vent om det er en åpen postering som ikke er bokført i økonomisystemet Integrasjon til inkasso - Sende fakturaer til inkassoprosess - Godkjenne innbetalinger gjort til kreditor etter at fakturaen er overført til inkasso

Inkasso

Notifikationer som gruppe/bureau/partner: Til så mange brugere som du vil Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykkeløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Notifikationer som kreditor Kvalitetsrapport Indbetalt efter betalingspåmindelser Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykningsløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Månedsafslutning Notifikationer til debitor/kunde Korrespondance Log ind på din egen portal Til så mange brugere som du vil

Kredittsjekk

Inkludert i Equity´s løsning har du kredittsjekk av bedrifter - Rating - Anbefalt kreditt - Nøkkeltall Tjenesten er levert i samarbeid med Risika.com

Kredittsjekk

Notifikationer som gruppe/bureau/partner: Til så mange brugere som du vil Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykkeløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Notifikationer som kreditor Kvalitetsrapport Indbetalt efter betalingspåmindelser Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykningsløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Månedsafslutning Notifikationer til debitor/kunde Korrespondance Log ind på din egen portal Til så mange brugere som du vil

Purring til utenlandsk valuta

Sendes på engelsk eller skandinavisk språk Sendes pr email Det beregnes kun renter og ikke gebyr på påminnelser på utenlandsk valuta

Purring til utl. valuta

Sendes på engelsk eller skandinavisk språk Sendes pr email Det beregnes kun renter og ikke gebyr på påminnelser på utenlandsk valuta

Notifikasjoner

Notifikasjoner til deg som kreditor med viktig og nyttig informasjon Kvalitetsrapport Innbetalt etter betalingspåminnelser Dagens purreliste Klar for betalingspåminnelse (manuell purresløsning) Åpne posteringer Klar for inkasso Månedsavslutning

Notifikasjoner

Notifikationer som gruppe/bureau/partner: Til så mange brugere som du vil Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykkeløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Notifikationer som kreditor Kvalitetsrapport Indbetalt efter betalingspåmindelser Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykningsløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Månedsafslutning Notifikationer til debitor/kunde Korrespondance Log ind på din egen portal Til så mange brugere som du vil

Synkronisering

Sykronisering økonomisystem Som standard oppdateres samtlige punkter under, tre ganger om dagen Åpne - fakturaer - kreditnotaer - betalinger Kundeinformasjon - debitor - navn - addresse - mobilnr - org nummer / person nummer Referanse/saksnummer Fakturakopi Innbetalinger - dato for innbetaling og betalt beløp - innbetalinger etter saker er sent til inkasso Tillagte renter og gebyr fra Equity - posteres i økonomisystem når purringer er sent ut - utlignes når det kommer innbetalinger som matcher posteres og utlignes negativt når renter og gebyr avskrives - eller 30 dager etter at saker er sent til inkasso Historisike data på alle fakturaer, i økonomisystemer som har denne mulighet i API

Sykron. økonomisystem

Notifikationer som gruppe/bureau/partner: Til så mange brugere som du vil Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykkeløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Notifikationer som kreditor Kvalitetsrapport Indbetalt efter betalingspåmindelser Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykningsløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Månedsafslutning Notifikationer til debitor/kunde Korrespondance Log ind på din egen portal Til så mange brugere som du vil