Enkel integration

Upplev synergin och få ut ännu mer av Equity genom att integrera vårt automatiska påminnelseförfarande med systemet där du skapar och utfärdar fakturor. Equity kan synkroniseras med marknadens ledande redovisningssystem

Vanliga
frågor

Bokförs räntor och avgifter automatiskt?

Alla ytterligare räntor och avgifter bokförs automatiskt korrekt i ditt ekonomisystem. De kan också tas bort igen genom att klicka på ditt konto.

Och kan du också avskriva dem igen?

Om din gäldenär bara betalar fakturabeloppet kommer eventuella räntor och avgifter automatiskt att avskrivas efter tre månader, så att gäldenärssaldot går till noll.