Vår lösning har många funktioner

Funktioner som hjälper till att förenkla din vardag.

Skräddarsy

Equity optimerar fakturauppföljningen och ser till att du får lösningen anpassad efter dina behov.

Skräddarsy

Equity optimerar fakturauppföljningen och ser till att du får lösningen anpassad efter dina behov.

E-reminders

Genom att skicka betalningspåminnelser elektroniskt säkerställs en bättre möjlighet till snabb betalning.

E-reminders

Genom att skicka betalningspåminnelser elektroniskt säkerställs en bättre möjlighet till snabb betalning.

Integrerad inkasso

Integrera ditt inkassobolag i systemet så att du enkelt och smidigt kan skicka vidare fakturor.

Integrerad inkasso

Integrera ditt inkassobolag i systemet så att du enkelt och smidigt kan skicka vidare fakturor.

Betalningspåminnelser

Tre kategorier av betalningspåminnelser - Påminnelser utan ränta och avgifter - Påminnelse och inkassovarning - Kontoutdrag Påminn även kunder som har öppna betalningar eller kreditnotor - Eller avmarkera detta Kollektiv påminnelse för flera påminnelser till samma kunder - Möjligt att avaktivera kollektiva påminnelser Referenser - Om hänvisning ska göras till ärendenummer/registreringsnummer kan detta visas på påminnelser Layout - logotyp - Ändra alla påminnelse texter - Egen logga Tidslinjer för fakturauppföljning En huvudtidslinje sätts upp för uppföljningen, - hur många påminnelser före inkasso och vilka typer av underrättelser som ska ingå - hur många dagar efter förfallodagen de måste göras redo för påminnelselistan - även regler för vilka dagar påminnelselistan skall visas eller om det ska göras manuellt

Rapporter

Equity har många unika rapporter som ger bra information och status Kvalitetsrapport - Fordringar - trend per månad - Effektiv kredittid - Ränte- och avgiftsstatus - Fakturor skickade till inkasso samt trender - Påminnelser - trend och diagram Individuella inställningar per kund - Tidslinjer - Ej påminda - Kontoutdrag Öppna poster Öppna fakturor - saldolista - som visar hur gamla fakturorna är - påminnelse status Saldo per kund - inklusive saldo för ärenden som skickas till inkasso Inbetalt efter betalningspåminnelser – Visar hur stor effekt betalningspåminnelserna har, och när kunderna vanligtvis betalar

Räntor och avgifter

Du kan välja hur räntor och avgifter ska hanteras Val av gränsvärden för räntor och avgifter, eller önskade räntor Möjlighet att välja bort ränta och avgifter för alla påminnelser Beloppsgränser - Möjligt att välja minimisaldo för at trigga påminnelse. - Möjligt att skapa beloppsgränser på avgifter. Till exempel får låga fakturabelopp ett lägre avgift än standard. Avskrivning av räntor och avgifter manuellt – De skrivs automatiskt av efter 3 månader eller 30 dagar efter att de vidarebefordras för inkasso Möjlighet att skriva av räntor och avgifter automatiskt när kapitalbeloppet är betalt

Dagens påminnelselista

Skicka listan till så många användare du vill – Användare kan internt kommentera, göra anteckningar om och kommunicera på fakturanivå Se sändningsmetod och om kunder har korrekt adress Ändra status per faktura - Du kan lägga en faktura på paus, eller på paus till ett datum Ändra tidslinje för kunden

Öppna poster

Separat rapport med alla poster som inte har matchats mot faktura Möjlighet att välja bort att påminnelser skickas till kunder som har öppna poster, eller vice versa Kontoutdraget anger de öppna posterna Påminnelser informerar dig om att det finns öppna poster som har en effekt på saldot, och att du genom att logga in på Equity kan se hela bilden av din reskontra

Smart leverans

Standardleverans är e-post och post Smartleverans genom Kivra för privat och E-faktura för företag

Fakturakopia

Kunden kan logga in och hämta fakturakopior Val av om man alltid ska skicka påminnelser där fakturan bifogas som sida 2 i påminnelsen

Kund login

Se hela reskontran – även ärenden som har skickats vidare till inkasso - Öppna poster - Avslutade poster - Alla poster Fakturakopia Kopia av påminnelser Kommunicera med dig eller med Equity Meddelanden till kunden - Korrespondens - Logga in på sin egen portal - Obegränsat antal användare

Handläggare

Som utgångspunkt är du själv handläggare Du kan uppgradera för att få service från Equitys auktoriserade handläggare - All kommunikation mellan gäldenär och borgenären - En kontaktpunkt för både fakturauppföljning och inkasso - Support

Handläggare

Notifikationer som gruppe/bureau/partner: Til så mange brugere som du vil Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykkeløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Notifikationer som kreditor Kvalitetsrapport Indbetalt efter betalingspåmindelser Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykningsløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Månedsafslutning Notifikationer til debitor/kunde Korrespondance Log ind på din egen portal Til så mange brugere som du vil

Byrålösning

Equity har utvecklat en byrålösning som ger en samlad bild, även om det handlar om många företag - Utestående fordringar - Öppna poster – Dagens påminnelselista - Inkassoöversikt - Statistik och status - Administrera användare - Hantera handläggare - Hantera semester- och paus av påminnelser - Logotyp - egen logotyp i lösningen Aviseringar som grupp/byrå/partner - Till så många användare du vill – Dagens påminnelselista - Redo för betalningspåminnelse (manuell påminnelse lösning) - Öppna poster - Redo för inkasso

Inkasso

Som utgångspunkt har Equity en föredragen inkassobyrå kopplad till sig – Det går dock att välja den inkassobyrå man vill – Det här kräver en vilja till samarbete från båda parter Automatisk eller manuell överföring av fakturor till inkasso - Redo för inkasso – Fakturor som har saldo och som har fått inkassovarning – Det är de ärenden som automatiskt kommer att gå vidare till inkasso Fliken Pausade - manuell bearbetning - Om det finns öppna poster som inte är matchade och påverkar saldot – Om bara räntor och avgifter återstår Fakturor som har ett saldo redo för inkasso – Lägg på paus om det finns en öppen post som inte är matchad mot faktura Integration för inkasso - Skicka fakturor till inkassoprocessen - Skicka betalningar gjorda till dig efter att fakturan har överförts till inkasso - Logga in på din portal på inkassobyrån

Inkasso

Notifikationer som gruppe/bureau/partner: Til så mange brugere som du vil Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykkeløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Notifikationer som kreditor Kvalitetsrapport Indbetalt efter betalingspåmindelser Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykningsløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Månedsafslutning Notifikationer til debitor/kunde Korrespondance Log ind på din egen portal Til så mange brugere som du vil

Kreditupplysning

Inkluderad i Equitys lösning har du en kreditupplysning på företag - Rating - Rekommenderad kredit - Nyckeltal Tjänsten tillhandahålls i samarbete med Risika.com

Kreditupplysning

Notifikationer som gruppe/bureau/partner: Til så mange brugere som du vil Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykkeløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Notifikationer som kreditor Kvalitetsrapport Indbetalt efter betalingspåmindelser Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykningsløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Månedsafslutning Notifikationer til debitor/kunde Korrespondance Log ind på din egen portal Til så mange brugere som du vil

Påminnelse utländsk valuta

Skickas på engelska eller skandinaviska Skickat via e-post Endast ränta beräknas och ingen avgift tas ut på påminnelser i utländsk valuta

Purring til utl. valuta

Skickas på engelska eller skandinaviska Skickat via e-post Endast ränta beräknas och ingen avgift tas ut på påminnelser i utländsk valuta

Meddelanden

Meddelanden till dig med viktig och användbar information Kvalitetsrapport Betalning efter betalningspåminnelser Dagens påminnelselista Redo för betalningspåminnelse (manuell påminnelse lösning) Öppna poster Redo för inkasso Månadsavslut

Meddelanden

Notifikationer som gruppe/bureau/partner: Til så mange brugere som du vil Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykkeløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Notifikationer som kreditor Kvalitetsrapport Indbetalt efter betalingspåmindelser Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykningsløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Månedsafslutning Notifikationer til debitor/kunde Korrespondance Log ind på din egen portal Til så mange brugere som du vil

Synkronisering affärssystem

Som standard uppdateras alla punkter nedan tre gånger om dagen Öppna poster - fakturor - kreditnotor - betalningar Kundinformation - namn - adress - mobilnummer - org nummer / personnummer Referens-/ärendenummer Fakturakopia Betalningar - betalningsdatum och betalat belopp - betalningar för ärenden som er skickade till inkasso Tillagd ränta och avgift från Equity - synkroniseras med ekonomisystemet när påminnelser skickas ut - avräknas när det finns matchande betalningar bokförs och kvittas negativt när räntor och avgifter skrivs av - eller 30 dagar efter att ärendet är skickat til inkasso Historisk data på alla fakturor, i ekonomisystem som har denna möjlighet i API:et

Sykron. økonomisystem

Notifikationer som gruppe/bureau/partner: Til så mange brugere som du vil Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykkeløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Notifikationer som kreditor Kvalitetsrapport Indbetalt efter betalingspåmindelser Dagens rykkerliste Klar til betalingspåmindelse (manuel rykningsløsning) Åbne posteringer Klar til inkasso Månedsafslutning Notifikationer til debitor/kunde Korrespondance Log ind på din egen portal Til så mange brugere som du vil